Việt Nam

Vietnam

Công ty TNHH Môi giới Bảo hiểm Jardine Lloyd Thompson (JLT) là nhà tư vấn quản lý rủi ro và môi giới bảo hiểm được Bộ Tài chính Việt Nam cấp giấy phép. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ môi giới và tư vấn bảo hiểm, quản lý rủi ro cho các cá nhân, các công ty, các hiệp hội  và các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam. Chúng tôi đã hoạt động tại Việt nam từ năm 1994 với tư cách là văn phòng đại diện và được cấp giấy phép hoạt động thương mại từ năm 2008.

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm phù hợp với  tất cả các rủi ro hoạt động chủ yếu mà doanh nghiệp gặp phải. Khi cần thiết, chúng tôi sử dụng kinh nghiệm sâu rộng trên toàn cầu của công ty mẹ để cung cấp những giải pháp được cá thể hóa nhằm phục vụ nhu cầu khách hàng một cách hiệu quả nhất. Các lĩnh vực chuyên môn của chúng tôi bao gồm:

 • Bảo hiểm các sản phẩm tiêu dùng, chi tiêu cá nhân và chưong trình bảo hiểm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Bảo hiểm hàng không 
 • Bảo hiểm xây dựng 
 • Các chương trình phúc lợi nhân viên
 • Bảo hiểm rủi ro công nghiệp & năng lượng
 • Chăm sóc sức khỏe quốc tế
 • Bảo hiểm thân tàu, trách nhiệm & hàng hóa vận chuyển
 • Bảo hiểm nhóm ngành tài chính
 • Bảo hiểm tài sản & trách nhiệm
 • Tư vấn quản lý rủi ro
 • Các giải pháp công nghệ tương tác

Xem thêm

Ấn phẩm doanh nghiệp

Sơ lược về công ty JLT Việt Nam (Song ngữ)


Liên hệ

Tom
Thomas O’Dore
Chairman
T: +84 8 3822 2340
E: Thomas O’Dore

Nhấp vào đây để xem địa chỉ hoạt động các chi nhánh.